Delegation from NUOS at the 3rd Forum of Rectors of Technical Universities of the Republic of Poland and Ukraine (Poland)

During the Forum, a joint meeting of Ukrainian and Polish rectors of technical universities was held to discuss the most urgent problems of the development of international cooperation between higher education institutions of the Republic of Poland and Ukraine. Delegates from NUS them. adm. Makarov were Rector Trushlyakov Evgeny Ivanovich and the head of the NTSCMS Mikhailov Mikhail Sergeevich. Ukraine at the Forum was represented by a powerful delegation of the heads of thirteen higher education institutions – Admiral Makarov National University of Shipbuilding, (National Technical University “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, National University “Lviv Polytechnic”, Poltava National University and Technical University Zaporizhzhya Polytechnic “, National Technical University” Kharkiv Polytechnic Institute “, National Aerospace Kharkiv Aviation Institute, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, National Technical University “Dniprovsk Polytechnic”, Cherkasy State Technological University, National University of Food Technologies, Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyan Lutsk National Technical University). During the work of the Forum, all the problems related to the implementation of the higher education reform in Poland and Ukraine, as well as the implementation of the new administrative instruments of the higher education activity following the example of the European educational space, were considered.

Делегатами від НУК ім. адм. Макарова були Ректор Трушляков Євген Іванович та керівник ННЦМС Михайлов Михайло Сергійович.

Україну на Форумі представляла потужна делегація керівників тринадцяти закладів вищої освіти -Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, (Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний університет «Львівська політехніка», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Національний університет «Запорізька політехніка», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Черкаський державний технологічний університет, Національний університет харчових технологій, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Луцький національний технічний університет).

В ході роботи Форуму було розглянуто усю низьку проблем пов’язаних з проведенням реформи вищої освіти в Польщі та в Україні, та імплементації новітніх адміністративних інструментів діяльності вищої школи за прикладом європейського освітнього простору.